Soutěže v tradičním karate

I v tradičním karate máme soutěže. Soutěž je jedna z částí metodického tréninku v karate. Cvičenec si vyzkouší podat nejlepší výkon v prostředí, které mu není známé. Zvyšuje se jeho odolnost proti stresu a také sebevědomí. V neposlední řadě také získává důležitou zpětnou vazbu ve formě hodnocení jeho výkonu rozhodčími.

U dětí se zvyšuje soutěživost a snaha stát se nejlepším a získat medaili. Až budou děti starší pochopí, že získání medaile je vždy úměrné jejich pravidelnému tréninku a také to, že vyhrát může z velkého počtu pouze jeden.

Závod je důležitou psychologickou přípravou i pro běžný život. Zvyšuje motivaci chtít něco dokázat, být úspěšný a nejlepší.

V tradičním karate máme závodní disciplíny KATA, KUMITE (v různých variantách), FUKUGO, ENBU a kombinace teamových disciplín KATA TEAM, KUMITE TEAM.

dsc_3795
Naši závodníci se stali Mistry ČR

KATA je sestava technik, které cvičenec piluje k dokonalosti. Tradiční karate má základní kata Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Jondan, Heian Godan, Tekki Shodan. Následují středně složité kata Bassai Dai, Enpi, Jion, Kanku Dai a po nich kata mistrovské Tekki Nidan, Tekki Sandan, Nijushio, Bassai Sho, Kanku Sho, Jitte, Gankaku, Gujushio Sho, Gojushio Dai, Hangetsu, Unsu, Meikyo, Wankan, Sochin. Některé Kata jsou také součástí požadavků na složení dalšího technického stupně v karate. Rozhodčí na soutěžích v KATA hodnotí 4 základní aspekty práce/dynamiku těla, formu, sílu a plynulost a správnost přesunu do jednotlivých technik. Ve vyšších soutěžích také mistrovské provedení, zvládnutí detailů v kata.

KATA TEAM je demonstrace KATA třemi závodníky, přitom kromě základních kritérií v kata musí být zvládnutá také synchronizace celého teamu. Ve finále pak team ukazuje aplikaci kata – bunkai.

KUMITE se zápas v karate. Kumite u dětí začíná řízenými technikami. Děti tak získávají díky této metodice dobré návyky pro pozdější náročnější formy kumite. Od 14 let začínají závodníci cvičit vyšší formu KOGO KUMITE. Zjednodušeně řešeno, kogo kumite má určeného útočníka nicméně obránce dopředu neví jakou techniku či kombinaci technik bude útočník útočit. A následně ve věku od 18 let plynule přechází do volného kumite, kde již mohou oba závodníci jakkoliv útočit či bránit. Ve všech formách kumite však závodník ať už útočník či obránce tzv. Todome techniku. Todome technika je jediná technika provedená ve správném čase, která je dostatečné silná, má správnou pozici těla, postoj. Tato technika demonstruje cíl tradičního karate. Jedinou technikou být schopen soupeře vyřadit z boje. Todome technika musí být však provedená na správnou vzdálenost. Nikdy nemůže dojít ke kontaktu. Karatista tak také demonstruje schopnost techniku kontrolovat.

dsc_3676
Kata team v dětských kategoriích

Disciplína FUKUGO je kombinací KUMITE a speciální formy KATA, která se nazývá KITEI. Šampióni FUKUGO jsou pak velmi univerzálními karatisty schopnými předvést dobrý výkon jak v zápase tak i v kata. Toto je také jeden z důležitých aspektů tradičního karate. Závodníci nesmí být specializováni jen na KATA nebo KUMITE. Dobrý zápasník piluje svoji techniku například právě pomocí kata a tu je schopen na dobré úrovni předvést.

ENBU – enbu je demonstrace zápasu pomocí technik tradičního karate. Jeden útočník symbolizuje agresora a druhý karatista je obránce. Obránce na konci enbu vždy vítězí. Enbu se cvičí v katagorii muž/muž nebo muž/žena přičemž žena musí být vždy obránce. ENBU musí být reálné, hodnotí se jeho choreografie, načasování a síla jednotlivých technik. Enbu musí být vždy secvičeno v čase 55s-65s.

KUMITE TEAM je standardní kumite přičemž team se vždy skládá z 3 závodníků a jednoho náhradníka. Probíjí tedy v základu 3 zápasy a následně se sčítají jednotlivé body.