Barevné pásy a kimono

V tradičním karate se využívá systém barevných pásků. Japonsky se jim říká OBI. Podobně jako ve škole jsou třídy, i v karate máme různé barvý pásků, které ukazují technickou vyspělost a úroveň dovedností studenta karate.

Pro děti je to často velký motivační systém, získat novou barvu. Existuje 9 žákovských stupňů, kterým říkáme KYU. Když karatista začíná cvičit, získává ihned 9.kyu (bílý pás). Na další stupně se již skládají zkoušky a karatista demonstruje základní techniky karate KIHON, sestavu KATA a KUMITE zápas. Čím je stupeň vyšší, tím jsou i požadavky na dovednosti a znalosti karatisty vyšší. Po bílém pásu následuje pás žlutý (8. kyu), následně oranžový (7.kyu), zelený (6. kyu), modrý (5.kyu-4.kyu), hnědý (3.-1.kyu).

Po žákovských stupních následují stupně DAN. Dan jsou stupně pro pokročilé studenty nebo pro instruktory a mistry, kteří zvládli základní techniku a zde se klade důraz na vyšší preciznost, znalosti zápasu, načasování, strategiií a detailní znalosti KATA včetně její aplikace. Stupěň DAN je vždy černý pás. V tradičním karate máme 9 stupňů DAN, které kterých karatista může dosáhnout.

Karate se cvičí v tradičním japonském kimonu, které je čistě bílé. Na toto kimono se následně uvazuje barevný pásek. Začátečníci začínají v běžném sportovním oblečení jako je tričko a tepláky. Cvičí se vždy na boso. Na tréninku není přípustné mít na sobě šperky, hodiny či jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví studentů a způsobit úraz.

vdp_5687