Co znamená SENSEI

Sensei znamená v japonštině „ten který se narodil dříve“. Neformálně se však používá význam učitel.

Označení sensei se používá nejenom v bojových uměních, ale třeba také i v dalších profesích v Japonsku například spisovatelé, lékaři, skladatelé. Označuje člověka, který vyučuje na základě dosažených znalostí, životních zkušeností a v případě karate pak dovedností karate, které získal dlouholetým tréninkem.

 Slovem „Sensei“ oslovují studenti karate svého instruktora nebo učitele, který je učí karate a kterého respektují. Sensei ovlivňuje své žáky nejenom v DOJO (místnost kde se cvičí karate) ale také v běžném životě. Poskytuje svým žákům vzor jak se chovat mezi přáteli, nebo u dětí ve škole. Měl by být symbolem kladných vlastností a hodnot.

 Sensei je neformální oslovení a nikde neobdržíte tento titul, oslovením sensei dávají studenti najevo že danou osobu respektují. Nikdo se nestane sensei například za 3 roky cvičení karate.

vdp_5550
vdp_5559
vdp_5770