NADŠENÍ A TRÉNINK: NAŠI KARATISTÉ NA SEMINÁŘI V LITVĚ

Malý český tým, jehož členy byli i naši karatisté, vyrazil pod vedením českých instruktorů na dvoudenní seminář do litevského Vilniusu, který vedl Avi Rokah sensei z USA. Tento seminář byl místem setkání karatistů z celého světa, kteří se sjeli do Litvy z Polska, Velké Británie, Německa, Rakouska, Francie a samozřejmě České republiky. Z našeho dojo do Litvy vyrazil Radek Januš, Radek Částečka a Izabela Janušová.

Spojení mezi českými karatisty a litevskou asociací tradičního karate je dlouholeté a tak nebylo divu, že jsme se rozhodli podpořit naše kolegy na jejich cestě. Avi Rokah sensei je skvělý karatista a učitel, nositel mnoha titulů, včetně titulu  z světového šampionátu z roku 1994 . Je jeden z nejlepších studentů legendy tradičního karate Nishiyama Hidetaka sensei. Jeho zkušenosti a nadšení pro karate nám byly inspirací a motivačním impulsem k dalšímu zdokonalování.

Seminář byl plný dynamických momentů a nezapomenutelných zážitků. Sensei Avi se věnoval zdokonalování našich technik, postojů a vytváření pevných základů karate. Toto jsme společně procvičovali v kata. V další části semináře jsme se věnovali kumite a aplikacím technik, přičemž jsme měli příležitost vyměnit si zkušenosti  a zacvičit si s karatisty z jiných zemí.

Mimo trénink jsme si našli čas na procházky po úchvatných uličkách Vilniusu a návštěvu místních trhů, kde jsme poznali litevskou kulturu a tradice.

Po intenzivním semináři nás čekal další důležitý moment – zkoušky na nové technické stupně. Radek Januš složil zkoušku na 6. dan.

Tento víkend byl plný energie. Těšíme se na další příležitost setkat se s karatisty z celého světa a společně objevovat krásu  tradičního karate.