Maai 間合い – vzdálenost v boji

Rád bych napsal, krátký článek ke vzdálenosti v boji, zápase, shiai mezi dvěmi soupeři. Jak rozumět správné vzdálenosti při zápase.

V druhé polovině 18. století byla v Japonsku napsána kniha nazvaná “Geijutsu Bukō-ron” (autor Kashibuchi Ariyoshi), ve které poprvé byl instruován koncept Maai, vzdálenost mezi dvěma protivníky. Jeden protivník zaujme svou pozici a vy zaujměte svou. Tím vznikne rovnováha Tsuri-ai. Oba jsou naplněni bojovým duchem Ki a hledají příležitost (ki wo mite). Tyto prvky ma-ai, tsuri-ai a ki-ai se odehrávají, když čelíte protivníkovi, a když se přiblíží kritický interval prostřednictvím vzájemné fyzické a psychologické konfrontace, vedoucí k vítězství nebo porážce, lze to popsat jako ki-shō-ten-ketsu (úvod, vývoj, zvrat a závěr) – podobně jako v japonské poezii.

Základní typy vzdáleností, které se vyskytují na začátku zápasu, jsou:

Tōma-maai: Nejste ani v Issoku ittō no maai. Nemůžete zasáhnou svého protivníka a váš protivník nemůže zasáhnout vás.

Issoku ittō no maai: Tato vzdálenost je taková, že můžete zasáhnout svého protivníka jedním krokem vpřed a můžete se vyhnout útoku svého protivníka jedním krokem zpět.

Chika-maai: Blízká vzdálenost. Když se dostanete ještě dále od issoku itto no maai, jste v chika-ma. Můžete snadno zasáhnout svého protivníka, ale váš protivník vás také může snadno zasáhnout.

Uchi-maai: Vzdálenost, ve které musíte útočit. Toto je vzdálenost, ve které MUSÍTE útočit.

Je potřeba mít na paměti, žy tyto vzdálenosti májí různou “délku” v závislosti na bojovém umění zda používá zbraně či nikoliv např. karatedo, judo budou mít jinou délku vzdáleností než například kendo, naginatado apod. . Toto tedy musí být bráno v potaz.

img_4540

 

Issoku ittō no maai: může být od člověka k člověku různá, i když je to základní vzdálenost. Pokud nejste v Chika-maai nebo Tōma-maai, teoreticky jste v issoku itto no ma. Chika-ma je také Uchi-maai, ale není to preferovaný Uchi-ma, pokud můžete fyzicky zaútočit z Issoku ittō no maai. Možná si všimnete, že mnoho vysoce postavených sensei vstupuje trochu víc z Issoku ittō no maai. Můžou útočit z Issoku ittō no maai, ale “kontrolují svůj bojový duch a touhu zaútočit” nebo “bojují se strachem, že budou zasaženi” a krokem vstoupí dál, aby vyvíjeli více tlaku na svého protivníka. V takovém případě jsou pravděpodobně v Chika-maai, ale také v Uchi-maai.

Během přípravné fáze začnou oba protivníci v Tōma-maai (dlouhá vzdálenost) a následně uzavřou vzdálenost na Issoku ittō no maai (vzdálenost jednoho kroku, jednoho úderu).

Základní cvičení Ma-ai z Tōma-maai se jeden z protivníků (A) pohybuje Okuriashi směrem k druhému partnerovi (B). Buď A nebo B může kdykoli začít/útočit. Cílem je porozumět různým Issoku Itto No Maai (vzdálenostem) s různými partnery (různá výška a dosah ovlivňující jejich efektivní vzdálenosti pro útok).

Napsal: Radek Januš