Zkoušky na pásky – prosinec 2022

V úterý 20.12.2022 proběhnou v Akademii zkoušky na pásky pro děti, mládež, dospělé. V tento den nebudou kvůli zkouškám probíhat tréninky. Náhradní termín u karatistů, kteří se nemohli účastnit bude v únoru 2023.
V dolní části stránky naleznete formulář pro registraci. Zaregistrujte se nejpozději do  neděle 18.12.2022 do 22:00 hodin.

Na zkoušky je potřebná kata, kihon a kumite dle zkušebních řádů KARATE.CZ. Stáhnete zde

KDY

16:30- 16:40 – Registrace a platby registračního poplatku ČATK za zkoušky pro děti
16:40 – 18:00…Blok zkoušek děti

18:00 – 18:10…Registrace a platby registračního poplatku ČATK za zkoušky – mládež a dospělí
18:10 – 19:15…Blok zkoušek mládež a dospělí

REGISTRAČNÍ POPLATEK

Při zkouškách je nutno dle pásku na který se zkouší hradit registrační poplatek pro Českou asociaci tradičního karate. Budu vybíráno ihned před zkouškami. Kdo bude potřebovat objednat novou barvu pásku po zkouškách  je možné objednat zde. Objednávku budeme uzavírat 23.12.2022.

Výše poplatku, dle pásku na který se zkouší:

Žlutý pás 8.kyu – 300 Kč
Oranžový pás 7. kyu – 350 Kč

Zelený pás 6. kyu – 350 Kč
Modrý pás 5. – 4. kyu – 350 Kč

Hnědý pás 3.-2. kyu – 400 Kč
Hnědý pás 1. kyu – 450 Kč