Zkoušky na pásky – květen 2022

Ve čtvrtek 26.5.2022 proběhnou v Akademii zkoušky na pásky pro děti, mládež, dospělé. V tento den nebudou kvůli zkouškám probíhat standardní tréninky. Pokud u některých bude škola v přírodě, tzn. nemohou se zkoušek účastnit, na konci června bude náhradní termín.
V dolní části stránky naleznete formulář pro registraci. Zaregistrujte se nejpozději do  středy 25.5.2022 do 20:00 hodin.

Na zkoušky je potřebná kata, kihon a kumite dle zkušebních řádů KARATE.CZ. Stáhnete zde

KDY

16:30- 16:40 – Registrace a platby registračního poplatku ČATK za zkoušky pro děti
16:40 – 18:00…Blok zkoušek děti

18:00 – 18:10…Registrace a platby registračního poplatku ČATK za zkoušky – mládež a dospělí
18:10 – 19:15…Blok zkoušek mládež a dospělí

REGISTRAČNÍ POPLATEK

Při zkouškách je nutno dle pásku na který se zkouší hradit registrační poplatek pro Českou asociaci tradičního karate. Budu vybíráno ihned před zkouškami.

Výše poplatku, dle pásku na který se zkouší:

Žlutý pás 8.kyu – 300 Kč
Oranžový pás 7. kyu – 350 Kč

Zelený pás 6. kyu – 350 Kč
Modrý pás 5. – 4. kyu – 350 Kč

Hnědý pás 3.-2. kyu – 400 Kč
Hnědý pás 1. kyu – 450 Kč