Keiko 稽古 nebo trénink?

V bojových uměních se slovo „Keiko 稽古“ používá k označení studia starověkých umění, místo „cvičit/cvičení/trénink“. Keiko je složeno z 2 KANJI znaků: 稽 Kei znamená „myšlení“ a „myšlení a srovnání“, 古 Ko znamená „starý“ nebo „daleko dozadu“.

Trénink jako takový je zaměřen většinou na konkrétní cíl a stanovení postupu k dosažení tohoto cíle. Například vítězství na turnaji, složení zkoušky. Pokud tedy nezvítězíte, či nesložíte test hodnotí se toto jako selhání či negativní výsledek.

Oproti tomu Keiko v bojových uměních je zaměřeno na PROCES zlepšení dovedností. Turnaj či zkoušku chápeme jako součást tohoto procesu. Výsledek použijeme pouze jako zpětnou vazbu a sebereflexi pro další posun karatisty. Během Keiko kultivujeme nejenom tělo, naše fyzické dovednosti v karate, ale také mysl či spirituální část karate, která je neméně důležitá.

Japonští mistři používají výraz „Hyakuren Jitoku“, zjednodušeně „100 opakování vede ke zlepšení tvojí techniky „. Proto musí být Keiko pravidelné. Během Keiko koncentrace, snaha udělat každou techniku líp, studium předané informace posune karatistu blíže k lepší technice, sebejistotě či lepší psychické kondici.

Mnoho důležitých informací je ukryto v KATA, kde mistři karate „zhustili“ své zkušenosti, jednotlivé principy. Někteří říkají, že KATA je meditace v pohybu a jejím cvičením získáte dobrý zdravotní stav, vitalitu, ale samozřejmě se také zlepšujete v technikách karate. Začátečníci či děti opakují pohyby senseie (učitele). Slovo „učit se“ (jap. manabu) je odvozeno z japonského slova „napodobovat“ (jap. maneru). Postupně začátečník kata napodobuje, následně začíná více chápat, učit se principy a časem s vyšším technickým stupněm Dan (černým pásem) jeho KATA individualizuje. KATA je na počátku omezena konkrétními technikami a není specifická pro jednotlivce, paradoxně však vede k personifikaci a objevování.

vdp_5548
vdp_5770

Během Keiko zlepšujeme, co se nám nedaří. Není to Keiko, když pouze jednoduše opakujeme totéž nebo pokračujeme, aniž by se cokoli změnilo, jak to bývalo. Keiko znamená, udělat to lepším, být lepší než včera. Keiko ovlivní způsob vašeho myšlení a běžné věci co děláte mimo dojo. U dětí vede ke zlepšení ve škole a lepší koncentraci, u dospělých ke snaze udělat něco líp, efektivněji, pracovat na sobě, zlepšovat se ve všem co děláte.

Správné Keiko povede ke změně vašeho života.